Stagiul de 6 luni pentru absolventii de invatamant superior

14/03/2014

Legea care reglementeaza modalitatea in care se desfasoara perioada de stagiu pentru absolventii de invatamant superior este Legea nr. 335 din 10.12.2013, publicata in Monitorul Oficial nr. 776 din 12.12.2013. Aceasta lege a aparut ca urmare a art. 31 (5) din Codul Muncii: ”Pentru absolventii institutiilor de invatamant superior, primele 6 luni dupa debutul in profesie se considera perioada de stagiu. Fac exceptie acele profesii in care stagiatura este reglementata prin legi speciale. La sfarsitul perioadei de stagiu, angajatorul elibereaza obligatoriu o adeverinta, care este vizata de inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala de competenta acesta isi are sediul. ”

Pot beneficia de aceasta lege absolventii de invatamant superior care au promovat examenul de licenta iar la debutul in profesie se angajeaza cu contract individual de munca pe un post conform specializarii absolvite.

Stagiarul va desfasura o activitate pentru un angajator, in baza unui contract individual de munca si a unui contract de stagiu, in schimbul unui salariu.

Durata contractului de stagiu este de 6 luni, cu exceptia situatiilor in care prin legi speciale este mentionata o alta perioada de stagiu.

Contractul individual de munca se va incheia cu o durata de 8 ore pe zi.

Atentie! Este interzisa utilizarea stagiarului pentru desfasurarea altor activitati decat cele mentionate in fisa postului care este anexa la contractul individual de munca.

Stagiarul este supravegheat de un mentor, numit de angajator, in cadrul programului normal de lucru. Mentorul este un salariat calificat care are o experienta profesionala de cel putin 2 ani in domeniul in care urmeaza sa se realizeze stagiul. 

Un mentor poate coordona si supraveghea cel mult 3 stagiari in acelasi timp.

Cu 5 zile lucratoare înainte de terminarea perioadei de stagiu, o comisie de evaluare trebuie sa intocmeasca un referat de evaluare.

Pe baza acestui referat de evaluare, angajatorul va elibera stagiarului un certificat/o adeverinta de finalizare a stagiului, in termen de maximum 5 zile de la finalizarea stagiului.

Certificatul/adeverinta se vizeaza la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia angajatorul isi desfasoara activitatea.

La randul lui, stagiarul, cu 10 zile inainte de terminarea perioadei de stagiu intocmeste raportul de stagiu.

Evaluarea stagiarului trebuie sa tina cont de:

- gradul de realizare a obiectivelor si indicatorilor de performanta stabiliti la inceputul perioadei de stagiu;

- nivelul de consolidare a competentelor si de dobandire a deprinderilor practice necesare pentru exercitarea unei ocupatii din domeniul in care a fost efectuat stagiul;

- raportul de stagiu intocmit de stagiar.

Daca stagiarul promoveaza in urma evaluarii el va primi un certificat semnat de angajator. In aceasta situatie perioada de stagiu constituie vechime in specialitate.

In cazul in care stagiarul nu promoveaza in urma evaluarii, el va primi doar o adeverinta prin care se atesta finalizarea stagiului. In aceasta situatie, atat angajatorul cat si stagiarul, poate inceta contractul individual de munca doar printr-o notificare scrisa.

Atentie! Un angajator poate angaja doar 2 stagiari pentru acelasi post.

Angajatorii care incheie contracte de stagiu pot beneficia, la cerere, lunar, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu de 1,5 ori indicatorul social de referinta (adica 750 lei) pe perioada derularii contractului de stagiu. Angajatorul poate primi acest ajutor o singura data pentru aceasi persoana.

Daca dupa terminarea perioadei de stagiu inceteaza si contractul individual de munca la initiativa angajatorului, acesta nu va mai putea beneficia de acest ajutor pentru acelasi post.

Daca va inceta contractul individual de munca din initiativa angajatorului (conform art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) si art. 65 alin (1) din Codul Muncii) inaintea finalizarii perioadei de stagiu, angajatorul este obligat sa restituie agentiei pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei. Cuvinte cheie: mentor, stagiu de 6 luni, comisie de evaluare, stagiu absolventi invatamant superior